top of page
1aaaa1.jpeg

Finna tarjoaa taidemateriaalia opettajille ja eri koulutusasteille - uutena Venny Soldan-Brofeldt


Finna Luokkahuone kasvaa uusilla oppimisen sisällöillä – Järvenpään taidemuseo esittelee Venny Soldan-Brofeldtin taidetta lapsille ja nuorille. Kansikuvaluonnos, Venny Soldan-Brofeldt: Kuva: Mikhail Olykainen.

Finna Luokkahuone tarjoaa laajasti digitaalista materiaalia opettajille ja eri koulutusasteille. Luokkahuoneesta löytyy ilmaiseksi käyttöön museoiden ja arkistojen kokoamia sekä helposti saavutettavia aineistopaketteja. Järvenpään taidemuseon tuottama tuore Venny arjen ja satujen maailmoissa -aineistopaketti tutustuttaa boheemin, mutta määrätietoisen, taiteilija Venny Soldan-Brofeldtin työhön. Kyseessä on ensimmäinen paketti, jonka sisältö on suunniteltu myös varhaiskasvatukselle sopivaksi.


Järvenpään taidemuseo on luonut Finna Luokkahuoneeseen laajan aineistopaketin, jonka aiheena on taiteilija Venny Soldan-Brofeldtin (1863–1945) tuotanto. Samalla kerrotaan lapsille ja nuorille millaista oli naistaiteilijan elämä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Venny arjen ja satujen maailmoissa -aineistopaketti jakautuu kahteen osaan: Venny kuvittajana soveltuu hyvin varhaiskasvatukseen ja alakouluun, Venny arjen keskellä puolestaan yläkoululle ja lukiolle.

Taidemuseon Finna-projektista vastaava koordinaattori Johanna Virtala kertoo idean aineistopakettiin syntyneen viime vuoden aikana, kun taidemuseo toi kokoelmansa Finna.fi -hakupalveluun ja avasi samalla taidemuseon oman Finna-sivuston.


"Vennystä tiedetään itse asiassa aika vähän ottaen huomioon, että hän oli omana aikanaan uraauurtava naistaiteilija. Hän oli naimissa kirjailija Juhani Ahon kanssa, mutta ajalle varsin epätyypillisesti edisti omaa taiteilijauraansa avioliitosta huolimatta. Laajalle yleisölle Venny on ollut tunnettu ensisijaisesti maalauksistaan, vaikka koki itse vahvasti olevansa piirtäjä. Lapsirakkaana ihmisenä hän oli myös lasten ja nuorten taidekasvatuksen edelläkävijä ja puolestapuhuja Suomessa", kuvailee Virtala.

Museossa käy paljon kouluryhmiä vierailuilla, joten henkilökunnalla oli ensikäden tietoa siitä mitkä materiaalit ja aiheet soveltuisivat Luokkahuoneen aineistopakettiin. Venny arjen ja satujen maailmoissa korostaa Soldan-Brofeldtin laaja-alaisuutta ja taiteellista kykyä sekä nostaa esille myös hänen kuvitustaidettaan. Opettajia Johanna Virtala kannustaa tutustumaan aineistopaketin monipuolisiin materiaaleihin, jotka sisältävät sekä leikkisämpää kuvastoa että ajan arkea käsittelevää näkökulmaa. Hän toivoo, että sisällöt tuottavat iloa eri ikäisille oppilaille. Pienemmät oppilaat voivat pohtia vaikkapa sitä millainen tarina tiettyyn kuvituskuvaan liittyy. Isommille materiaalit taas sopivat niin historian kuin kuvataiteen opetukseen.


Finna.fi on hakupalvelu, josta löytyy kulttuurin ja tieteen aarteet yhdellä haulla. Kaikille avoimet sisällöt tarjoavat oppimisen mahdollisuuksia ja lähteitä tutkimukseen. Palvelua kehitetään Kansalliskirjastossa, joka on osa Helsingin yliopistoa.

--

bottom of page