top of page
1aaaa1.jpeg

Kansallismuseo suljetaan syksyllä 2-3 vuodeksi mittavan laajennusosan rakentamisen ajaksi


Havainnekuva Kansallismuseon tontista, jolla näkyy laajennusosan maanpäällinen paviljonki. Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy.

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on aloittamassa Kansallismuseon laajennusosan rakentamisen syksyllä. Samanaikaisesti on suunnitteilla historiallisen päärakennuksen peruskorjaus, joten Kansallismuseo sulkeutuu 16.10. yleisöltä arviolta 2–3 vuodeksi. Laajentunut museo tulee olemaan kokonaisuudessaan avoinna yleisölle keväällä 2027.


Suomelle kansallismuseoksi rakennettu päärakennus, Kansallismuseo, valmistui vuonna 1910, ja se avattiin yleisölle vuonna 1916. Jo rakennusvaiheessa ennakoitiin, että museotoiminta tulee tarvitsemaan lisää tilaa. Laajennussuunnitelmia on museon historian aikana ollut useita.


Vuonna 2019 järjestettiin avoin arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti JKMM Arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Atlas. Pääosin maan alle sijoittuvat uudistilat, laajennuksen ja päärakennuksen yhdistäminen sekä pihapuiston arkkitehtonisesti näyttävä paviljonki toteutetaan tämän ehdotuksen pohjalta.

”Historiallisen, omana aikanaan modernin päärakennuksen sekä korkealuokkaisen uudisosan välille muodostuva vuoropuhelu heijastaa puhuttelevalla tavalla Suomen kansallismuseon asemaa historian ja tulevaisuuden taitekohdassa”, kuvailee Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila.

Kansallismuseon näyttelytilat kasvavat kolmanneksella, sillä uudisosaan rakentuu 1100 m2 museonäyttelyille soveltuvaa monikäyttötilaa. Muut museon asiakas- ja yleisötilat kaksinkertaistuvat museon monipuolistuvien toimintojen ja ohjelmiston tueksi.

Uudisosan pinta-alasta noin 90 prosenttia sijaitsee maan alla. Kansallismuseon pihapuistoon puolestaan rakentuu lasiseinäinen ravintolapaviljonki, joka avaa muurien suojaaman pihapuiston aiempaa keskeisemmäksi osaksi museon toimintoja. Päärakennuksessa sijaitsevat jatkossakin pysyvämmät perusnäyttelyt, ja uudisosaan rakentuvat suuret, vaihtuvat näyttelyt. Merkittävä osa uudistuvaa museotoimintaa on myös moninainen tapahtumaohjelmisto, kokous- ja seminaaritoiminta sekä tilojen vuokraaminen yleisö- tai yksityistilaisuuksiin.

Rakennushanke on vaativa

Kansallismuseon yli satavuotisen historian suurin rakennushanke toteutetaan museon nykyiselle tontille, jossa laajennus yhdistyy historialliseen päärakennukseen. Rakennushankkeen tavoitebudjetti on 55 miljoonaa euroa, ja lisärakennuksen laajuus on 6 465 bruttoneliömetriä.

”Kyseessä on uniikki erikoisrakennus, joka on arkkitehtonisesti kunnianhimoinen. Rakennushanke on erittäin vaativa jo rakennuspaikan suhteen. Suurin osa tiloista toteutetaan maan alle, ja rakennuksen näkyvää osaa voi luonnehtia arkkitehtoniseksi taideteokseksi”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Jukka Lallo.

Laajennusrakentamisen kanssa samanaikaisesti suunnitellaan toteutettavan mittava peruskorjaus historialliseen päärakennukseen. Rakennus- ja peruskorjaushankkeiden vuoksi Kansallismuseo sulkeutuu yleisöltä 2–3 vuodeksi. Kansallismuseon ollessa suljettuna Suomen kansallismuseon yhdeksän muuta museokohdetta eri puolilla Suomea ovat avoinna normaalisti.

Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, joka ylläpitää ja kehittää kulttuurihistorian kokoelmiaan, edistää kulttuuriperinnön tutkimusta ja käyttöä sekä tarjoaa näyttely- ja yleisöpalveluja museokohteissaan.

--

bottom of page