top of page
1aaaa1.jpeg

Kuoleman kättelemät -näyttely tarkastelee kuolemaa vakavasti sairastuneiden näkökulmasta


Helsingin kulttuurikeskus Stoassa perjantaina 14.4. avautuva näyttely ravistelee kuolemaan liittyvää puhumattomuuden kulttuuria ja käsittelee aihetta kiertelemättä ja kaunistelematta. Näyttelyn keskiössä ovat vakavasti sairastuneiden ihmisten pohdinnat sairastumisen aiheuttamista tunteista ja lähestyvästä kuolemasta.


Näyttely sai alkunsa, kun kirjailija-sanataiteilijat ja kirjallisuusterapiaohjaajat Jenni Hurmerinta ja Aija Salovaara järjestivät vuosina 2016–2022 sanataideryhmiä saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osastoilla sekä syöpäyhdistyksissä eri paikkakunnilla. Ryhmiin kokoontui vuosien aikana satoja vakavasti sairastuneita kirjoittamaan ja keskustelemaan elämän ainutlaatuisuudesta ja kuolemasta. Vuosien aikana syntyneistä teksteistä koottiin otos nyt avautuvaa näyttelyä varten.


Valokuvaaja Terjo Aaltonen ideoi Kuoleman kättelemät -näyttelyn kuvat yhdessä kuvattavien kanssa. Kuva: Terjo Aaltonen.

"Ryhmiin osallistuminen oli monelle sairastuneelle todella voimaannuttava kokemus. Sotien jälkeiset ylisukupolviset traumat ja vaikenemisen ja yksin pärjäämisen kulttuuri ovat varmasti vaikuttaneet siihen, ettei kuolemasta ja vakavasta sairaudesta osata tai uskalleta useinkaan puhua. Omaa haavoittuvaisuutta ja vaikeaksi koettuja tunteita, kuten surua ja vihaa on peitelty, sillä niitä on pidetty heikkouden merkkeinä", Hurmerinta ja Salovaara kertovat.


"Näyttely tuo vaikeat teemat piilottelun sijaan esiin kauniilla tavalla. Uskomme, että se voi tarjota vertaistukea monelle vakavan sairauden kohdanneelle, heidän läheisilleen ja kaikille niille, jotka ovat joskus pohtineet tai pelänneet kuolemaa. Tuskin kukaan on lopulta immuuni kuolemanpelolle, mutta juuri suoraan puhuminen, ja kuoleman tietynlainen tiedostaminen ja kohtaaminen saattavat hälventää pelkoja."


Valokuvia, tekstejä ja digitaalisia teoksia

Tekstien lisäksi näyttelyssä nähdään valokuvaaja-ohjaaja Terjo Aaltosen valokuvia. Osa kuvista on Aaltosen tulkintoja näyttelyn teksteistä ja osa muotokuvia, jotka Aaltonen on toteuttanut yhteistyössä kirjoitusryhmiin osallistuneiden ihmisten kanssa. Näyttelytilassa on mahdollista kokea myös digitaalinen, jatkuvasti muuttuva runoteos ja videoteos.


Toukokuussa järjestetään lisäksi kolme taideterapeuttista työpajaa. Maksuttomat työpajat ovat avoinna kaikille täysi-ikäisille, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan kuolemaan liittyviä tunteita. Työpajoissa tehtävät kirjoitusharjoitukset puretaan ohjaajien vetämissä ryhmäkeskusteluissa luottamuksellisesti ja lempeässä hengessä, ja kukin osallistuja voi itse päättää, miten aktiivisesti ottaa osaa keskusteluihin.


Kuoleman kättelemät -näyttely 14.4.–28.5. Kulttuurikeskus Stoa, Turunlinnantie 1, Helsinki. Näyttelyyn on vapaa pääsy.


Stoa on moniääninen kulttuurikeskus Helsingin Itäkeskuksessa, metroradan varrella. Stoan ohjelmistossa on tanssia, sirkusta, eri alojen festivaaleja, taidekasvatusta, näyttelyjä sekä monimuotoisia ja monikulttuurisia esityksiä ja tapahtumia.

--

bottom of page