top of page
1aaaa1.jpeg

Kuvataiteilijat loivat katsomusdialogiin pohjaavan näyttelyn Helinä Rautavaaran museoon


Kuvataiteilija Sini Pelkin teos Is All (2021) on esillä Helinä Rautavaaran museon näyttelyssä Askelia ihmisyyteen. Kuva: Espoon seurakuntayhtymä.

Askelia ihmisyyteen -näyttely avautuu Helinä Rautavaaran museossa Espoossa 31.3. Kuvataiteilijat Erno Enkenberg ja Sini Pelkki loivat katsomuskasvatusaiheisen näyttelyn espoolaisten varhaiskasvattajien yhteisajattelun pohjalta.


Näyttely on syntynyt kiinnostavien vaiheiden kautta. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Step-opintokeskus kutsuivat syksyllä 2021 yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen, Espoon seurakuntien ja Espoon kaupungin kanssa 10 varhaiskasvatuksen asiantuntijaa osallistumaan uudenlaiseen taiteen läpi katsomisen menetelmään.

"Prosessi oli merkityksellinen. Oli tärkeä oivaltaa, miten monilla tavoilla katsomuskasvatusta voi avata ja miten se aukeaa vaikkapa taiteen keinoin", kertoo Leppävaaran seurakunnasta työskentelyyn osallistunut perhetoiminnanohjaaja Seija Hatakka.

Prosessiin osallistuneet kasvatuksen asiantuntijat etsivät katsomuskasvatukseen liittyviä jännitteitä ja epävarmuuksia sekä kirkastivat katsomuskasvatukseen liittyviä kysymyksiä. Menetelmä tarjosi osallistujille turvallisen ja tasavertaisen alustan, jossa ei-tietämisen tila ja vapaa assosiointi korostuivat. Olennaista työskentelyssä oli vuoropuhelu, jossa osallistujat siivilöivät esiin olennaista katsomuskasvatuksesta katsomalla taideteoksia ja jakamalla vaikutteita.

"Puhuimme paljon turvallisesta ilmapiiristä, missä oppia ja jakaa katsomukseen liittyviä asioita ja oivaltaa erilaisuuden rikkautta. Espoossa on pitkät yhteistyöperinteet kaupungin ja seurakuntien varhaiskasvatuksen välillä, joten yhteinen ymmärrys katsomuskasvatuksesta syntyi helposti."

Erno Enkenbergin ja Sini Pelkin teokset syntyivät osallistujien ajatusten pohjalta ja niissä käsitellään muun muassa keskustelukulttuuria, katsomuksia ja uskontoja sekä ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä. Näyttely nostaa esille Suomen uskonnonvapauslain satavuotisjuhlan ja korostaa uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapauden merkitystä ihmisoikeutena ja perusvapautena.


"Katsomuskasvatus on tärkeä osa varhaiskasvatuksen suunnitelmaa, ja tuemme museona kasvattajia tässä tärkeässä työssä. On hienoa, että tämä ihmisyyden perimmäisten kysymysten äärelle johdatteleva näyttely on esillä Espoon keskuksessa, joka on katsomuksellisesti ja kielellisesti hyvin moninainen", museonjohtaja Ilona Niinikangas kertoo. Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 159 200 jäsentä.

--

bottom of page