top of page
1aaaa1.jpeg

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta sai 20 000 euron lahjoituksen Tiftö Foundationilta


Tiftö Foundation on lahjoittanut 20 000 euroa Lapin yliopistolle taiteiden opetuksen ja tutkimuksen rahastoon. Tiftö Foundation haluaa lahjoituksellaan edistää valmistumassa olevien taideopiskelijoiden edellytyksiä kohdata ammatinharjoittamisen käytännön haasteet; on tärkeää rakentaa sujuva siirtymä työelämään ja vahvistaa tulevaisuuden taiteilijoiden työelämätaitoja.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaani, professori Satu Miettinen toteaa tiedekunnan olevan erittäin iloinen lahjoituksesta.

"Lahjoitus mahdollistaa tiedekunnassa olevan Arcta – Arctic Art & Design Labsin toiminnan jatkamista. Arctassa on kehitetty useita toimintamalleja, joissa kohtaavat opiskelijat, yritykset ja muut sidosryhmät taiteen, muotoilun ja liiketoiminnan kehittämisen ympärillä", Miettinen sanoo. "Näiden toimintamallien kautta pystymme antamaan nuorille vahvoja valmiuksia työelämään ja ammatinharjoittamiseen. Käytännössä nuoret osallistuvat yrityslähtöisiin kehittämisprojekteihin ja saavat siihen ohjausta tai saavat pieniä toimeksiantoja. Lahjoituksen turvin pystymme myös valmistelemaan uutta hanketta, jossa nuoret, yritykset ja liiketoiminnan kehittäminen ovat keskiössä."

Vuonna 2019 Rafaela Seppälän perustama Tiftö Foundation sr edistää suomalaisen nykytaiteen kansainvälistä tunnettuutta. Säätiö saattaa yhteen suomalaisia taiteilijoita ja kansainvälisiä taideammattilaisia, kuraattoreita sekä museoita. Tärkeänä tekijänä suomalaisten taiteilijoiden menestymisessä ovat hyvät ammatilliset valmiudet, joiden kehittymistä säätiö tukee lahjoituksilla oppilaitoksille ja uraansa aloitteleville taiteilijoille.


Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin tiede- ja taideyliopisto.

--

bottom of page