top of page
1aaaa1.jpeg

Museovirasto jakoi 509 800 euroa avustuksina museoille kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin


Kari Juutilaisen näyttely Presence Kuopion taidemuseossa 15.1. alkaen. Kuva: Kari Juutilainen.

Avustuksia myönnettiin 89 eri näyttelyhankkeen palkkioihin, joita maksetaan 267 taiteilijalle. Avustusten turvin museot voivat maksaa kuvataiteilijoille palkkion taidenäyttelyä varten tehdystä taiteellisesta työstä. Suurin myönnetty avustus oli 26 500 euroa ja pienin 680 euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 5 728 euroa.


Näyttelypalkkiolla korvataan näyttelyssä esillä olevien teosten valmistaminen, näyttelyyn osallistuminen ja muu sen yhteydessä tehtävä työ. Kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioilla huomioidaan kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parannetaan heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä.


Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa museoita toimimaan vahvoina taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon puolestapuhujina alueillaan ja siten turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä. ”Avustuksilla pyritään tukemaan sellaisen käytännön juurtumista ja kehittymistä, että kuvataiteilijalle maksetaan palkka hänen tekemästään työstä. Myös museot ovat olleet tyytyväisiä siihen, että avustuksen turvin ne pystyvät järjestämään entistäkin vaihtelevampia taidenäyttelyitä esimerkiksi nuorilta tai erityisryhmiin kuuluvilta ammattikuvataiteilijoilta”, kertoo erikoisasiantuntija Anna Koivusalo Museovirastosta.


Yksi avustusta saaneista on Kuopion taidemuseo

”Kuopion taidemuseo haluaa rohkaista kaikkia kokemaan taidetta sekä luoda mahdollisuuksia taiteen tekijöille. Taiteen tekijöiden huomioiminen tarkoittaa toiminnassamme näyttelytilaisuuksien lisäksi taiteilijoiden toimeentulon edistämistä. Tässä tärkeässä roolissa ovat näyttelypalkkioavustukset, joiden avulla pystymme maksamaan taiteilijoille heidän tekemästään työstä ja toteuttamaan meille tärkeätä yhdenvertaisuuden arvoa. Ilman avustusta emme tähän tavoitteeseen kykenisi,” kertoo Kuopion taidemuseon museonjohtaja Anna Vilkuna. Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.

--

bottom of page