top of page
1aaaa1.jpeg

Museovirasto jakoi museoille 444 000 euroa toimintaan ja yhteisöllisyyttä vahvistaviin hankkeisiin


Museo Leikin hankkeessa eri osa-alueita yhdistävänä liimana ja inspiraation lähteenä toimivat kestävän leikin periaatteet. Kuva: Pekka Elomaa / Museo Leikki.

Museoviraston jakamaa museoiden innovatiivisten hankkeiden avustusta myönnettiin päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden hankkeille yhteensä 444 000 euroa. Avustuksen saaneissa 15 hankkeessa museot muun muassa tuottavat uusia toimintamalleja ja palvelukonsepteja, lisäävät osallisuutta sekä edistävät kestävän kehityksen teemoja.


Avustushakemusten määräaikaan mennessä saapui 38 hakemusta, joilla tavoiteltiin yli 1 200 000 euron tukea. Avustusta myönnettiin 15 hankkeelle. Keskimäärin avustuksen suuruus oli 29 600 euroa.  

”Innovatiivisilla avustuksilla voidaan tukea ja kannustaa museoita panostamaan asiakas- ja yleisölähtöisien toiminta- ja palvelumallien kehittämiseen niin, että se hyödyttää myös muuta museokenttää ja kasvavien hyvinvointivaikutusten kautta laajemmin ihan koko yhteiskuntaa”, Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo kommentoi avustusten vaikuttavuutta.

Uusia toimintamalleja ja kohderyhmiä

Avustusta haettiin erityisen paljon museo- ja palvelukonseptien sekä toimintamallien kehittämishankkeille. Esimerkiksi Forum Marinumissa avustuksella luodaan kokonaiskonsepti, joka toimii työkaluna museon ohjelmiston, palvelujen ja tilojen uudistamiselle. Satakunnan museossa kehitetään malli, jossa museopalveluita viedään alueen kuntiin. Museon tavoitteena on tukea yhteisöjä maakunnan alueella käyttämään ja hyödyntämään omaa kulttuuriperintöään.

Hankkeissa kehitettävien museopalvelujen kohderyhminä ovat muun muassa monikulttuurisista taustoista tulevat asiakkaat, nuoret, neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavat henkilöt ja seniorit. Esimerkiksi Lahden kaupunginmuseon hankkeessa seniori-ikäisille tuotetaan liikuntaa ja kulttuuriperintöä yhdistäviä palveluita. Vantaan kaupunginmuseossa halutaan lisätä eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien kaupunkilaisten osallisuutta luomalla toimintamalli, jonka avulla monikulttuurinen yhteiskehittäminen tuodaan osaksi museoarkea.  

Leikkiä ja perheoppimista ilon kautta

Espoossa sijaitseva Museo Leikki aikoo tehostaa YK:n agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteita omassa toiminnassaan. Kestävä leikki museossa -hankkeessa tavoitellaan kestävän kehityksen mukaisten teemojen juurruttamista osaksi museon jokapäiväisiä arjen tekoja ja valintoja sekä yleisötyötä. Hanke jakautuu kolmeen osaan: museon hiilijalanjäljen mittaamiseen, leikin asiantuntijuuden vahvistamiseen ja ympäristökasvatukseen.

“Pääsemme Museo Leikissä tällä avustuksella toteuttamaan hanketta, jonka kantava teema, kestävyys, on tunnistettu yhteiskunnassamme ja myös museoalalla tärkeäksi painopistealueeksi. Mikä voisi olla tärkeämpää kuin kestävä tulevaisuus ja leikki”, sanoo museonjohtaja Johanna Rassi.


Avustusta saivat:

 1. Espoon kaupunginmuseo 30 000 €

 2. Forum Marinum -säätiö 38 000 €

 3. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö 28 000 €

 4. Suomen käsityön museo 30 000 €

 5. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo 34 000 €

 6. Lahden kaupunginmuseo 38 000 €

 7. Lohjan museo 28 000 €

 8. Museo- ja tiedekeskus Luuppi 36 000 €

 9. Satakunnan museo 23 000 €

 10. Länsi-Uudenmaan museo 24 000 €

 11. Rauman merimuseo 24 000 €

 12. Suomen arkkitehtuurin museo 35 000 €

 13. Museo Leikki 26 000 €

 14. Työväenmuseo Werstas 20 000 €

 15. Vantaan kaupunginmuseo 30 000 €.


Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.

--

bottom of page