top of page
1aaaa1.jpeg

Päivän aistimukset lisäävät stressikuormaa, aistiesteetön sisustaminen huomioi aistit ja rauhoittaa


Sisustussuunnittelija Paula Hellbergin mukaan aistiesteetön sisustaminen huomioi aistit ja rauhoittaa.

Aistiesteetön tilasuunnittelu ja sisustaminen huomioi ja minimoi aisteja kuormittavat tekijät sekä tukee asukkaiden palautumista ja hyvinvointia. Suunnitelulla pystytään vahvistamaan käyttäjien osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.


”Usein on niin, että aistiesteettömiä ratkaisuja ei välttämättä edes huomaa hyvin suunnitellussa tilassa. Monesti suunnittelijan silmään pistävät epäkohdat, vaikkapa kovat vitivalkoiset seinät ja kovat äänet”, sanoo aiheeseen perehtynyt sisustussuunnittelija Paula Hellberg.


Aistimukset lisäävät päivän aikana kertyvää stressikuormaa. Vastapainona levon ja palautumisen merkitys korostuu. Aistiesteettömässä suunnittelussa tavoitteena on luoda tiloja, jotka parantavat käyttäjiensä elämänlaatua ja tukevat yksilöiden hyvinvointia. Keskiössä on se, että myös aistit huomioidaan tilojen suunnittelussa osana esteettömyyttä.

”Esteettömyys perinteisessä mielessä on jo aika tuttua kaikille. Aistiesteettömyys tarkoittaa tilojen kartoittamista aistien näkökulmasta.”

Aistiesteettömyys syntyy aistit huomioimalla

Aistiesteettömässä suunnittelussa tiloja lähestytään toiminnallisuuden, värisävyjen ja materiaalien, akustiikan ja äänimaailman, valaistuksen ja sen laadun, tuoksumaailman, kalusteiden mitoituksen, sijoittelun ja muotojen kautta.


Keskiöön nousevat luonnonsävyt ja -materiaalit. Epäsuora valo on aina suoraa mukavampi, kalusteissa pyöreät, ovaalit ja orgaaniset muodot mukailevat silmänliikettä ja ovat pehmeämpilinjaisia sekä miellyttävämpiä. Hyvinvointia tukevat myös sisätiloihin tuotavat luontoelementit ja viherkasvit.

”On tutkittu, että pelkästään luontokuvan katselu alentaa stressitasoja. Luontoyhteys muodostuu, kun sisustukseen tuo vaikkapa valokuvatapetteja ja kasveja”, Hellberg mainitsee.

Aistiesteettömyyttä voidaan soveltaa kaikenlaisten tilojen suunnittelussa. Hyvällä suunnitelulla, oikeilla valinnoilla ja asioiden huomioimisella pystytään vaikuttamaan ja helpottamaan ihmisten jaksamista, toimintakykyä ja hyvinvointia. Kotiympäristöihin on helpompi yksilötasolla miettiä aistiesteettömiä ratkaisuja, kun taas julkisissa tiloissa valintojen tulisi olla sellaisia, jotka sopivat suurimmalle osalle meistä.


Tiloista, joissa kaikki tuntuu olevan mietittyä ja kohdallaan, Hellbergille tulee mieleen Alvar Aallon suunnittelema Villa Mairea.


Paula Hellberg puhuu aistiesteettömästä suunnittelusta Kevätmessujen Trendilavalla lauantaina 1.4. kello 12.

--

bottom of page