top of page
1aaaa1.jpeg

Pohjois-Karjalan museolla kesti 40 vuotta antaa tunnistenumerot Esko Eskelisen valokuvanegatiiveille


Valokuvaaja Esko Eskelisen mittavan negatiivikokoelman tunnistenumerointi on saatu päätökseen lähes 40 vuoden jälkeen. Eskelisen valokuva Joensuun rautatiesillan korjaustöistä 1960-luvun puolivälissä.

Joensuulaisen valokuvaaja Esko Eskelisen (1933–1995) negatiivit ovat muodostuneet vuosikymmenten saatossa yhdeksi Pohjois-Karjalan museon hyödynnetyimmistä kuvakokoelmista. Eskelisen negatiivikokoelma sisältää paljon korkeatasoista Joensuun ja Pohjois-Karjalan kuvadokumentointia vuosilta 1956–1981.

Museon hankkima Eskelisen kokoelma käsitti yhteensä 61 negatiivikansioita, joissa oli kinofilminegatiiveja ja 6x6 cm:n negatiiveja. Museo arvioi hankintavaiheessa negatiiviruutujen määräksi 35 000 kappaletta ja myöhemmin 50 000. Kesti lähes 40 vuotta antaa tunnistenumero jokaiselle Eskelisen kuvalle. Mittava numerointiurakka saatiin viimein päätökseen vuoden 2023 toukokuussa.


Todelliseksi kuvamääräksi osoittautui 61 865. Tästä aineistosta on luetteloitu kokoelmanhallintajärjestelmään 4196 kuvan tiedot ja digitoitu 2436 kuvaa. Museohenkilökunnalla riittää siis edelleen työtä Eskelisen negatiivikokoelman parissa. Kuvia tullaan julkaisemaan myös hakupalvelu Finnassa.

Esko Eskelinen omisti "Valokuvaamo Prisma" ja "Valokuvaamo Esko Eskelinen" -nimiset liikkeet Joensuussa. Hän teki lisäksi kuvareportaaseja valtakunnallisille sanoma- ja aikakauslehdille. Eskelinen möi Pohjois-Karjalan museolle 5000 markalla kuvaamansa negatiivimateriaalin. Hankinta hyväksyttiin Joensuun museoiden johtokunnassa 22.8.1984. Negatiivit diarioitiin Pohjois-Karjalan museon valokuvakokoelmaan tammikuussa 1985.

--

bottom of page