top of page
1aaaa1.jpeg

Taideyliopistoon valittiin 313 uutta opiskelijaa - kiinnostus kasvoi edellisvuodesta


Kiinnostus Taideyliopiston koulutusohjelmia kohtaan on kasvanut edellisvuodesta, mikä näkyi hakijamäärissä erityisesti kansainvälisten hakijoiden osalta.


Taideyliopiston uudet opiskelijat on valittu. Uusia perustutkinto-opiskelijoita valittiin 313, joista 35 Kuvataideakatemiaan, 185 Sibelius-Akatemiaan ja 93 Teatterikorkeakouluun.

Perustutkintokoulutuksen hakukohteisiin tuli yhteensä 5 079 hakemusta, joka on 416 hakemusta enemmän kuin viime vuonna. Hakijoita oli yhteensä 4 226. Hakemuksista 1 059 oli Kuvataideakatemiaan, 1 652 Sibelius-Akatemiaan ja 2 386 Teatterikorkeakouluun.

Taideyliopisto kuuluu Suomen halutuimpiin opiskelupaikkoihin, sillä noin 7 % hakeneista tuli valituksi. Suosituimmat hakukohteet olivat näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, kuvataiteen koulutusohjelma sekä musiikkiteknologian koulutusohjelma. Hakeneiden ja valittujen opiskelijoiden määrä vaihtelee eri vuosina, koska kaikkiin koulutusohjelmiin ei oteta vuosittain uusia opiskelijoita.

Taideyliopisto kiinnostaa kansainvälisesti

Taideyliopiston kansainvälisten hakijoiden hakemusten määrä kasvoi edellisvuodesta noin kolmanneksella. Sama trendi on nähtävissä myös muissa Suomen korkeakouluissa, joissa kansainvälisten hakijoiden määrät ovat kasvaneet puolitoistakertaisiksi edellisvuosiin verrattuna. Yhteensä kansainvälisten hakijoiden osuus kaikista Taideyliopiston hakijoista oli 28 %.

Vararehtori Marjo Kaartinen uskoo kansainvälisen kiinnostuksen johtuvan Taideyliopiston erinomaisesta maineesta opiskelupaikkana. Myös suusta suuhun kulkevalla sanomalla on Kaartisen mukaan iso vaikutus.

“Saamme paljon hakemuksia täällä opiskelijavaihdossa olleilta, ja meiltä valmistuneet tulevat meitä kehuessaan tehneeksi paljon henkilökohtaista markkinointityötä.”

Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.

--

bottom of page