top of page
1aaaa1.jpeg

Taideteokset tuovat iloa ja yllätyksiä Turun kansallisen kaupunkipuiston alueelle


Jouna Karsi, Ananas-teoksen havainnekuva.

Turun kaupunki järjesti visuaalisten alojen ammattilaisille suunnatun teoshaun osana Turun kansallisen kaupunkipuiston 10-vuotisjuhlaa. Palkittavat ja toteutettavat teokset on valittu, ja ne tulevat olemaan esillä Turun kansallisen kaupunkipuiston alueella loppuvuoden 2023 aikana. Luvassa on yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja, kultaisia maisemakehyksiä sekä juhlavuotta karnevalisoiva kierrätetty pallomeri.

Teoshaku oli avoinna 17.3.–14.4. ja hakuun saapui yhteensä 13 teosehdotusta. Teoshaussa valittiin toteutettavaksi neljä teosta yhteisarvoltaan 40 000 euroa, eli 10 000 euron suunnittelu- ja toteutuspalkkio per teos. Toteutettaviksi teoksiksi valittiin:

Jouna Karsi: Ananas Teos on ananasta muistuttava puurakennelma, jonka kuorimainen rakenne muodostuu vastakkain yhteen kiertyvistä suunnikkaiden riveistä. Puurakenne on noin 3,5 metriä korkea ja noin 3 metriä leveä. Teoksen sisäpuolella kiertää penkkirivi. Teos tarjoaa ulkoilijoille levähdyspaikan, jossa voi samalla ihailla kansallisen kaupunkipuiston maisemia.

Sara Ilveskorpi: Havaintoja maisemasta Ympäristötaideteos muodostuu puisista, kullanvärisiksi maalatuista taulun kehyksistä, joista jokainen kehystää jotakin kaupunkipuiston huomionarvoista erityispiirrettä. Teos on 15-osainen ja levittäytyy näin kaupunkipuiston jokaiselle kilometrille. Jokaisen teoksen osan yhteyteen tulee digitaalinen koodi, jonka kautta teoksen kokijan on mahdollista hakea lisätietoa teoksesta ja lisätä itse ottamansa kuva teoksesta Instagramiin.

Venla Huhtinen: Together Teos on lomittain kietoutuneista ja maasta nousevista käden muotoisista elementeistä koostuva kohtaamispaikka, jonne ihmiset voivat pysähtyä istumaan ja nauttimaan ympäröivästä luonnosta. Teos toimii tärkeänä keskustelunavaajana ympäristönsuojelusta ja ihmisen vaikutuksesta luontoon. Teos kuvastaa myös ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Teoksessa on otettu huomioon ekologisuus suunnittelusta pinnoitukseen ja logistiikkaan.

Sanna Majander: Liana Teos juhlistaa karnevalisoivalla olemuksellaan juhlavuotta. Samalla se kommentoi muoviroskan määrää ekosysteemissä ja eritoten merissä. Kierrätetty pallomeri sisältää katkeransuloista ristiriitaa materiaalinsa osalta. Toisaalta värikkäät muovipallohelmet tuovat iloa ja väriä kaupunkilaisten elinympäristöön - toisaalta hyljeksitty ja ympäristön kannalta kestämätön muovi voi näyttää kauniilta ja kiinnostavalta uudella lailla käsiteltynä.


Teosten esilläoloajat ja sijoituspaikat sovitaan taiteilijoiden kanssa erikseen. Teoshaun kautta haettiin Turun kansallisen kaupunkipuiston alueelle taideteoksia, joiden toivotaan edistävän kansallisen kaupunkipuiston tunnettavuutta sekä innostavan tutustumaan siihen uusin silmin. Valinnan kriteereinä olivat lisäksi muun muassa ekologisten materiaalien käyttäminen teoksessa, paikkasidonnaisuus, yhteisöllisyyden edistäminen ja yllätyksellisyys.

--

bottom of page