top of page
1aaaa1.jpeg

Taiteilija, galleria, museo - Taideuutiset julkaisee uutistiedotteita matalalla kynnyksellä


Taideuutiset.fi on uusi verkkojulkaisu, joka kokoaa yhteen taideuutiset, näyttelyt, tapahtumat ja taidejulkaisut. Nimensä mukaisesti julkaisun pääpaino on taidekentän tapahtumien uutisoinnissa, joten julkaisemme tiedotteita matalalla kynnyksellä maksutta.


Kotimaisen taiteeseen keskittyvän uutisjulkaisun ongelmana ovat uutisten puute, joten julkaisemme taiteilijoiden, gallerioiden, museoiden ja muiden taidetoimijoiden uutistiedotteita enemmän kuin mielellämme. Lähes kaikista tapahtumista voidaan tuottaa asiasisältöisiä uutisia: nimitykset, onnistuneet näyttelyt, onnistuneet taidekaupat, huutokauppojen hintaennätykset, uudet yhteistyösopimukset, taiteilijavierailut, teosten julkistamiset, tutkimustulokset, uudet taidejulkaisut yms.


Uutistoimitukset saavat paljon tiedotteita, joiden sisältö kiitospuheineen on suunnattu usein vain oman yrityksen henkilökunnalla ja/tai sen sidosryhmille, joten tiedotteen näkökulmaan kannattaa kiinnittää huomiota. Tiedote julkaistaan varmemmin, jos näkökulma tiedotteessa on laajempaa yleisöä kiinnostava ja tiedote sisältää asiaan liittyvän valokuvan. Kiitospuheiden ja oman toiminnan kehumisen sijasta kannattaa keskittyä itse asiaan, jolloin juttu löytää varmemmin laajemman lukijakunnan.


Taidejulkaisu on taloudellisesti haastava

Taidealan julkaisusta on vaikea saada taloudellisesti kannattavaa, joten Taideuutiset ei siihen edes pyri. Näemme, että taidekentän maksuttomalle erikoisjulkaisulle on selkeä tarve, joten tuotamme julkaisua täysin "harrastuspohjalta". Tämän edellytyksenä on riittävän uutistarjonnan turvaaminen alan toimijoilta, sillä harrastuspohjalta ponnistavan verkkojulkaisun on mahdotonta maksaa toimittajille omasta uutistuotannosta. Deski-toimitus voi muokata ja laajentaa uutistiedotteita mielenkiintoisiksi uutisiksi suhteellisen edullisesti per uutisjuttu.


Taidejulkaisun suola ovat tietysti myös erilaiset artikkelijutut: haastattelut, kolumnit, asiantuntijakirjoitukset, matka- ja näyttelyreportaasit, erilaiset esseet ja taidekentän toimijoiden mielipiteet. Julkaisemme myös näitä journalistisin perustein matalalla kynnyksellä.


Mikäli uutistarjonta saadaan riittäväksi, niin julkaisemme Taideuutisia jatkuvasti päivittyvänä. Toinen vaihtoehto on tarjota sisältöä esimerkiksi kerran viikossa päivitettynä, mutta nykyisessä mediaympäristössä lukijat kaipaavat jatkuvia virikkeitä, joten lukijoiden mielenkiinnon säilyttämiseksi jokaisella sivustovierailulla pitäisi löytyä uutta luettavaa. Toivommekin taidekentän toimijoilta aktiivisuutta markkinoida omaa toimintaansa laajemmalle yleisölle.


Vaikka sosiaalinen media tavoittaa alan toimijoiden vakiintunutta yleisöä, niin taide ja taideuutiset kiinnostavat myös laajaa kansanosaa, joka ei vielä ole astunut taiteen kiehtovaan maailmaan. Maksuttomana taidejulkaisuna lukijakynnys on helppo ylittää ja vakiinnuttaa. Taiteen erikoisjulkaisussa uutiset eivät myöskään huku uutisvirtaan yleisuutisten vanavedessä. Näytämme myös vanhempia juttuja sivuillamme, joten juttujen vaikuttavuus on huomattavan pitkäaikaista. Asiantuntijajutuille avaamme tulevaisuudessa myös pysyviä sisältöosioita.


Parasta yritysmarkkinointia ja mainontaa ovat uutistiedotteet. Asiantuntija-artikkelien kirjoittaminen taas laajentaa asiantuntijan omaa profiilia oman alansa ammattilaisena sekä tukee itsessään kirjoittajan osaamisauktoriteettia. Maksutonta uutisjulkaisua kannattaa siis hyödyntää perin pohjin.

--

bottom of page