top of page
1aaaa1.jpeg
  • Writer's picturePT

Tekoäly on tullut taidekentälle jäädäkseen - ketkä selviytyvät ja ketkä eivät tässä muutoksessa?


Tekoäly (AI) on jo nyt muuttanut tapaamme elää ja työskennellä, eikä taidemaailma ole poikkeus. Tässä jutussa raapaistaan pintaa sen osalta, miten tekoäly tulee muuttamaan taidemaailmaa.


Tekoälypohjaiset palvelut kehittyvät nyt valtavalla vauhdilla ja niiden tarjonta on kasvanut rajusti viimeisten kuukausien aikana. Taideuutisten kokeilemat kuvia tuottavat tekoälyohjelmistot ovat muuttuneet hauskoista leluista vakavasti otettavaksi kuvien tuotantovälineiksi reilussa puolessa vuodessa. Eikä kehitys jää tähän, joten on pohdittava miten käy kuvittajien ja taiteilijoiden tässä pelissä.


Tekoälyn avulla taiteilijat voivat luoda ja käsitellä kuvia tavoilla, jotka olivat aiemmin mahdottomia. Monet taiteilijat käyttävät jo tätä tekniikkaa, ja sen odotetaan yleistyvän taiteilijoiden keskuudessa ohjelmistokehityksen myötä tulevina vuosina. Tekoälyn käyttö taiteessa herättää kuitenkin monia kysymyksiä taidemaailman tulevaisuudesta. Miten tekoäly muuttaa tapaamme katsoa ja luoda taidetta? Millaiset taiteilijat menestyvät tekoälyohjelmien rinnalla ja ketkä taiteilijat jäävät jälkeen?


Tekoäly voi luoda kuvia, jotka ovat uskomattoman todenmukaisia ja yksityiskohtaisia, mikä on saanut jotkut kyseenalaistamaan, pystyvätkö taiteilijat kilpailemaan tällä tarkkuustasolla. Vaikka tekoäly voi luoda kuvia, jotka ovat teknisesti täydellisiä, siltä puuttuu ihmisen mielikuvituksen mukana tuleva luovuus ja omaperäisyys. Siksi tekoäly voidaan nähdä työkaluna, jota taiteilijat voivat käyttää työnsä parantamiseen, eikä ihmisen luovuuden korvikkeena. Tämä herättää kuitenkin kysymyksen siitä, millaiset taiteilijat pystyvät menestymään maailmassa, jossa tekoäly on yleistä.


Taiteilijoita on monenlaisia, ja tekoälyn nousu vaikuttaa jokaiseen eri tavalla. Jotkut taiteilijat saattavat huomata, että tekoälyn avulla he voivat luoda teoksia, joita he eivät muuten olisi pystyneet tuottamaan. Tekoälyn avulla voidaan esimerkiksi luoda kuvia, jotka ovat liian monimutkaisia tai aikaa vieviä ihmiselle. Osa taiteilijoista saattaa kuitenkin huomata, täysin oikeutetusti, että tekoäly on uhka heidän toimeentulolleen, koska se saattaa korvata heidät tietyillä alueilla. Viime kädessä tekoälyn vaikutus taidemaailmaan riippuu siitä, miten sitä käytetään ja miten taiteilijat sopeutuvat tähän uuteen teknologiaan.

Tekoälyn vaikutus taidemaailmaan

Tekoälyteknologian kehittyessä on väistämätöntä, että sillä on vaikutusta taidemaailmaan. Yksi tekoälyn merkittävimmistä vaikutuksista taidemaailmaan on tekoälyn tuottaman taiteen luominen. Tekoälyn tuottamaa taidetta luovat algoritmit, jotka käyttävät koneoppimista analysoimaan ja toistamaan olemassa olevia taideteoksia. Tekoäly oppii myös itse luomistaan teoksista. Tällä tekniikalla on potentiaalia mullistaa taidemaailma antamalla taiteilijoille mahdollisuus luoda uusia ja ainutlaatuisia taideteoksia, joita oli aiemmin mahdotonta luoda. Tekoälyn tuottama taide on tullut jäädäkseen, ja sillä on potentiaalia muuttaa taidemaailmaa merkittävillä tavoilla.


Vaikka tekoäly tarjoaa saman mahdollisuuden 'taiteellisesti lahjattomillekin', niin on muistettava, että taiteilijan ammattina on taiteilla ja muiden ammattina on jokin muu, joten tekoälyn avulla ammattimaisen taiteen tuottaminen jää tulevaisuudessakin taiteilijoille. Selvää kuitenkin on, että tekoäly mahdollistaa myös uusien taiteesta kiinnostuneiden toimijoiden saapumisen kuvataidekentälle ja taidemarkkinoille ilman perinteistä taideosaamista.


Tekoälyn tuottaman taiteen avulla voidaan esimerkiksi luoda uusia ja ainutlaatuisia taideteoksia, joita oli aiemmin mahdotonta luoda. Lisäksi tekoälyn tuottamaa taidetta (ja muita analysointiohjelmia) voidaan käyttää taidemarkkinoiden analysointiin ja nousevien taiteilijoiden tai trendien tunnistamiseen, mikä voi auttaa kuraattoreita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä hankinnoista ja näyttelyistä.


Tekoälyn tuottaman taiteen nousu herättää kuitenkin kysymyksiä myös perinteisten taiteilijoiden tulevaisuudesta. Vaikka jotkut perinteiset taiteilijat saattavat pystyä sopeutumaan tekoälyn tuottaman taiteen nousuun ja sisällyttämään sen luovaan prosessiinsa, toiset saattavat kamppailla kilpaillakseen tekoälyn tuottaman taiteen nopeuden ja tehokkuuden kanssa. Kaiken kaikkiaan tekoälyn vaikutus taidemaailmaan on monimutkainen ja monitahoinen, jonka seurauksia on vielä edes vaikea kuvitella.


Menestyjät tekoälyn rinnalla

Tekoälyteknologian kehittyessä se integroituu yhä enemmän taidemaailmaan. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kaikkiin taiteilijoihin samalla tavalla. Jotkut taiteilijatyypit menestyvät todennäköisemmin tekoälyn rinnalla, kun taas toisilla voi olla vaikeuksia kilpailla tulevaisuuden taidekentällä.


Yksi taiteilijatyyppi, joka todennäköisesti menestyy tekoälyn rinnalla, on taiteilija, joka käyttää teknologiaa työkaluna työnsä parantamiseen. Nämä taiteilijat ovat usein taitavia digitaalisessa mediassa ja pystyvät käyttämään tekoälyohjelmia monimutkaisempien teosten luomiseen. He voivat myös käyttää tekoälyä automatisoimaan tiettyjä luovan prosessinsa osia, jolloin he voivat keskittyä työnsä muihin näkökohtiin.


Toinen taiteilijatyyppi, joka voi menestyä tekoälyn rinnalla, on taiteilija, joka pystyy yhdistämään perinteisiä tekniikoita digitaaliseen tekniikkaan. Nämä taiteilijat pystyvät usein luomaan ainutlaatuisia ja innovatiivisia teoksia, jotka ammentavat sekä perinteisistä että moderneista taidemuodoista. He voivat myös käyttää tekoälyä työnsä tehostamiseen uusilla ja mielenkiintoisilla tavoilla.


On mahdollista, että tekoälyn myötä myös erilaiset digitaalisten teosten tulostukseen käytettävät teknologiat kehittyvät ja muuttavat perinteisiä valmistusmenetelmiä, kuten veistosten tulostaminen. Tulostetaanko pian myös vesiväreillä tai öljyväreillä? Näitä todennäköisempää on, että kuvataiteen osalta nähdään digitaalisen kuvateknologian kehittymistä taiteen esittämiseen. Digitaalinen taulu, joka vaihtaa kuva-aiheen halutunlaiseksi oman mielialan ja tunnelman mukaan lienee jo lähitulevaisuudessa yleistä.


Toisaalta joillakin taiteilijoilla voi olla vaikeuksia kilpailla tekoälyn kanssa. Esimerkiksi taiteilijoiden, jotka luottavat voimakkaasti manuaaliseen työhön ja perinteisiin tekniikoihin, voi olla vaikea pysyä mukana tekoälyohjelmien nopeudessa ja tehokkuudessa. Lisäksi taiteilijat, jotka eivät pysty sopeutumaan uusiin teknologioihin, saattavat jäädä jälkeen, kun tekoäly yleistyy taidemaailmassa.


Kaiken kaikkiaan taiteilijoiden menestyksen avain tekoälyn aikakaudella on kyky sopeutua ja kehittyä uusien teknologioiden rinnalla. Vaikka joillakin taiteilijoilla voi olla vaikeuksia pysyä mukana, niin ne, jotka pystyvät käyttämään tekoälyä työkaluna työnsä parantamiseen ja perinteisten tekniikoiden yhdistämiseen digitaalitekniikkaan, menestyvät todennäköisesti. Tekoälyä voidaan opettaa myös henkilökohtaisesti, joten erottautumiskyky ja ainutlaatuisuus tulevat edelleenkin johtamaan menestykseen taidemaailmassa. Taidehistoriassa elävät uuden luojat, seuraajat hiipuvat unholaan.


Taidekenttä uudistuu väistämättä

Kun tekoäly kehittyy edelleen, jotkut taiteilijat saattavat joutua vaihtamaan ammattia. Tekoäly on jo osoittanut pystyvänsä luomaan vaikuttavia taideteoksia maalauksista veistoksiin, ja on vain ajan kysymys, milloin sitä käytetään laajemmin taidemaailmassa.


Perinteisiin tekniikoihin ja menetelmiin luottavat taiteilijat voivat joutua epäedulliseen asemaan tekoälyn yleistyessä. Esimerkiksi muotokuvamaalarit, jotka luottavat kykyynsä vangita kohteensa elävästi, saattavat huomata lähitulevaisuudessa tekoälykameroiden tuottavan realistisia taidemuotokuvia hetkessä ja edullisesti. Samoin abstraktit taiteilijat tai teolliset kuvittajat, jotka ovat erikoistuneet kuvioiden tai tekstuurien luomiseen, saattavat joutua korvatuiksi tekoälypohjaisilla työkaluilla, jotka voivat luoda näitä elementtejä nopeammin ja tehokkaammin. Yleisesti ottaen voidaan olettaa, että jo lähitulevaisuudessa tekoäly tuottaa kuvituskuvia kaikilla eri tekniikoilla, joten kuvittajien ja valokuvaajien töiden kysyntään tekoäly tulee vaikuttamaan nopealla aikataululla. Esimerkiksi satukirjojen kustantajat, lehtitalot ja taidetekstiilien tuottajat tarvitsevat vastaisuudessakin kuvituskuvia, joita ammattilaiset tuottavat, mutta näitä ammattilaisia ei tarvita enää siinä määrin, kun yksi kuvatuottaja voi tuottaa kuvia tekoälyavusteisesti eri tyyleillä ja tekniikoilla lukemattomia määriä väsymättä.


Viime kädessä taiteilijat, jotka todennäköisimmin menestyvät tekoälykäyttöisessä maailmassa, ovat niitä, jotka ovat valmiita omaksumaan uusia tekniikoita ja löytämään tapoja käyttää niitä edukseen. Yhdistämällä taiteelliset taidot tekoälyn voimaan voidaan luoda taideteoksia, jotka ovat todella ainutlaatuisia ja uraauurtavia.


Missä tekoäly on vahva

Tekoälyllä on potentiaalia päihittää perinteiset taiteilijat tietyillä luovan prosessin osa-alueilla. Tässä on joitakin poimintoja, missä tekoäly voi olla parempi kuin taiteilijat tai vastaavat toimijat:


Tarkkuus ja tehokkuus: Yksi tekoälyn tärkeimmistä eduista on sen kyky luoda taidetta tarkasti ja tehokkaasti. Tekoälyalgoritmit voivat analysoida valtavia tietomääriä, oppia siitä ja luoda uutta taidetta, joka on erittäin yksityiskohtaista ja tarkkaa. Tämä on erityisen hyödyllistä arkkitehtuurin kaltaisilla aloilla, joilla tekoäly voi luoda 3D-malleja rakennuksista uskomattomalla tarkkuudella ja nopeudella.


Loputon luovuus: Toinen tekoälyn etu on sen kyky tuottaa ääretön määrä ainutlaatuisia taideteoksia. Toisin kuin ihmistaiteilijat, jotka voivat luoda vain rajoitetun määrän teoksia elämänsä aikana, tekoäly voi luoda uutta taidetta jatkuvasti väsymättä tai ideoiden loppumatta. Tämä on erityisen hyödyllistä mainonnan ja teollisen taiteen kaltaisilla aloilla, joilla tekoäly voi luoda räätälöityjä ja tarkasti kohdennettuja visuaalisia elementtejä eri yleisöille.


Kustannustehokkuus: Tekoäly on kustannustehokkaampaa kuin ihmistaiteilijan työ. Siinä missä perinteiset taiteilijat tarvitsevat kalliita materiaaleja, laitteita ja pitkää työaikaa, tekoäly tarvitsee vain tietokoneen ja ohjelmiston. Tekoäly voi toimia 24/7 ilman taukoja tai lomia, mikä vähentää tuotannon kokonaiskustannuksia.


Johdonmukaisuus: Tekoäly voi myös tuottaa taidetta, joka on tyyliltään ja laadultaan johdonmukaista. Tämä on erityisen hyödyllistä graafisen suunnittelun kaltaisilla aloilla, joilla johdonmukaisuus on välttämätöntä vahvan brändi-identiteetin rakentamiseksi. Tekoäly voi oppia olemassa olevista malleista ja luoda uusia, jotka sopivat brändin tyyliin ja estetiikkaan.


Ihmisen käsityksen rajoitukset: Lopuksi tekoäly voi päihittää ihmistaiteilijat alueilla, joilla ihmisen havaintokyky on rajallinen. Tekoäly voi mahdollisesti luoda taidetta, joka on näkyvän valon spektrin ulkopuolella, kuten ultraviolettia tai infrapunaa. Tekoäly voi myös luoda taidetta, joka ylittää ihmisen mielikuvituksen, kuten fraktaaleja tai monimutkaisia geometrisia kuvioita.


Kaiken kaikkiaan tekoälyllä on potentiaalia mullistaa taidemaailma tarjoamalla uusia mahdollisuuksia luovuuteen, tarkkuuteen ja tehokkuuteen. Tekoäly ei kuitenkaan korvaa ihmisen luovuutta. Vaikka tekoäly voi tuottaa taidetta, joka on teknisesti vaikuttavaa, siitä puuttuu emotionaalinen syvyys ja merkitys, joka tulee ihmisen kokemuksesta. Siksi tekoälyn tulevaisuus taiteessa on todennäköisesti ihmisten ja koneiden välinen yhteistyö sen sijaan, että ne korvattaisiin toisilla. On ajateltava, että tulevaisuuden taide tehdään yhteistyössä koneiden kanssa siten, että se on teknisesti vaikuttavaa ja myös emotionaalisesti merkityksellistä.

--

bottom of page