top of page
1aaaa1.jpeg

Turun kaupungin tyhjillään olevia tiloja annetaan kulttuuri- ja taidetoimijoiden käyttöön


Tavoitteena on lisätä väliaikaisesti tyhjillään olevien tilojen käyttöä, luoda uutta ja yllättävää kaupunkikulttuuria sekä tukea taide- ja kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksia. Kuva: Turun kaupunki.

Turun kaupunki pilotoi toimintamallia, jossa kaupungin tyhjillään olevia tiloja annetaan määräajaksi kulttuuri- ja taidetoimijoiden käyttöön avoimen haun kautta. Tilojen hakuun voi osallistua 27.3.–24.4.

Turussa julkistettiin vuonna 2022 laajassa osallisuudessa laadittu Kulttuurilupaus, jonka tavoitteisiin sisältyvät muun muassa kulttuurin uudet tilaratkaisut ja -mallit sekä kulttuurilaitosten tilojen avaaminen vapaan kentän toimijoille.

Nyt pilotoitava kulttuurin välitilamalli vastaa tarpeeseen löytää kevyt ja läpinäkyvä tapa tarjota väliaikaisesti tyhjillään olevia tiloja kulttuurikäyttöön. Malliin soveltuvia tiloja ovat esimerkiksi kohteet, jotka odottavat purkua, uutta asemakaavaa tai käyttötarkoitusta. Pilotissa kartoitetaan samalla mahdollisuutta avata Turun kaupungin omien kulttuurilaitosten, kuten kirjaston ja museokeskuksen tiloja nykyistä laajempaan käyttöön.

"Kulttuurin välitilamallilla luodaan tilaa monimuotoiselle paikka- ja aikasidonnaiselle kulttuurille ja taiteelle. Tavoitteena on lisätä väliaikaisesti tyhjillään olevien tilojen käyttöä, luoda uutta ja yllättävää kaupunkikulttuuria sekä tukea taide- ja kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksia. Vastaava välitilamalli on luotu ja ollut onnistuneesti käytössä Tampereella, mikä on kannustanut meitä tähän kokeiluun", kertoo Kulttuurin kärkihankkeen hankejohtaja Irina Niemimäki.

Pilottivaiheessa tarjolla olevia tiloja on viisi: Kivipainon sisäpihan varastorakennus Linnankadulla, Amiraalistonkadun makasiinien kaksi tilaa, Luostarinmäen museokorttelin aiemmin kappelina toiminut tiilirakennus sekä Pansion kirjaston työhuone.

Tilat luovutetaan kulttuuritoimijoiden käyttöön 1–6 kuukauden määräajaksi avoimen haun kautta. Tiloissa voi tehdä taiteellista työtä, järjestää tapahtumia, työpajoja, esityksiä, näyttelyitä tai muuta kulttuuritoimintaa.

Kulttuurin välitilamallin pilotti toteutetaan Turun kaupungin kulttuurin kärkihankkeen, tilapalvelujen, museo- ja kirjastopalveluiden sekä kaupungin kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. Pilotoinnin jälkeen tavoitteena on saada välitilamallista pysyvä toimintamalli kaupunkiin, ja laajentaa sitä myös kaupallisiin toimijoihin.

--

bottom of page