top of page
1aaaa1.jpeg

Turun taidemuseon 'Handle with Care' -kokoelmanäyttely tarkastelee nykytaidetta hoivan näkökulmasta


Esko Männikkö, sarjasta Harmony Sisters: Kuva: Turun taidemuseo.

Handle with Care tarkastelee Turun taidemuseon kokoelmaan kuuluvaa nykytaidetta hoivan ja huolenpidon näkökulmasta. Näyttely ehdottaa hoivaa tekemisen ja olemisen tavaksi, jossa eletään vastuullisesti ja vastavuoroisesti niin ihmisten kuin ei-inhimillisten maailmojen kanssa.


Myös museotyötä voi luonnehtia muistamisen puolesta tehtävinä huolenpidon tekoina. Viime aikoina museot ovatkin taiteilijoiden tavoin ottaneet yhä aktiivisempaa roolia yhteiskunnallisina vaikuttajina ja kestävän kehityksen puolestapuhujina.

Elina Brotherus, Marcello's Theme sarjasta Carpe Fucking Diem. Kuva: Turun taidemuseo.

Kiihtyvä lajikato ja elämisen edellytyksiä kaventava ilmastokriisi pakottavat etsimään vaihtoehtoja ihmiskeskeiselle ajattelulle ja siirtymään kohti tasa-arvoisempaa ja eri elämänmuotoja kunnioittavaa elämäntapaa. Näyttelyyn valitut teokset osoittavat, miten yhteiskunnallisessa keskustelussa ja posthumanistisissa tutkimussuuntauksissa ajankohtaiset teemat, kuten hoiva, ympäristösuhde, lajienvälisyys, ylisukupolvisuus, uusmateriaalisuus ja uushenkisyys ilmenevät aikamme kuvataiteessa.


Teosvalintoja taustoittavat tekstit tuovat yhteen ajatuksia tieteellisestä tutkimuksesta, nykyfilosofiasta ja taiteen teoriasta. Ne valottavat olemassaolomme keskinäisiä riippuvuussuhteita sekä luonnon jatkuvaa läsnäoloa kaikkialla.

Näyttely esittelee museon hankkimaa sekä lahjoituksena saamaa nykytaidetta pääasiassa 2000-luvulta. Kokonaisuus pitää sisällään niin maalausta, grafiikkaa, valokuvaa, liikkuvaa kuvaa kuin kuvanveistoa 26 nykytaiteilijalta: Erika Adamsson, Emma Ainala, Maija Albrecht, Rita Anttila, Elina Brotherus, Saara Ekström, Jussi Haro, Juhani Harri, Kati Immonen, Ulla Jokisalo, Ismo Kajander, Hertta Kiiski, Kaisu Koivisto, Essi Kuokkanen, Mikko Kuorinki, Tuula Lehtinen, Elina Merenmies, Esko Männikkö, Umppa Niinivaara, Nelli Palomäki, Roland Persson, Eeva Peura, Anna Reivilä, Ann Sundholm, Katja Syrjä ja Miikka Vaskola. Museon omien ostojen rinnalla nähtävillä on muun muassa Turun Taidemuseon Ystävien, Lars Göran Johnssonin ja Paulon Säätiön tekemiä lahjoituksia.

Näyttelyn ovat kuratoineet Selina Kiiskinen, Elli Liippo ja Annina Sirén Turun taidemuseosta.


Näyttely on esillä Turun taidemuseossa (Aurakatu 26) 28.3. alkaen.

--

bottom of page