top of page
1aaaa1.jpeg

Turun Taideyhdistys jakaa apurahoja Turun alueella asuville ammattikuvataiteilijoille


Museorakennuksen on suunnitellut arkkitehtiprofessori Gustaf Nyström (1856–1917) ja se valmistui vuonna 1904. Kuva: Markus Koljonen.

Turun taidemuseota hallinnoiva Turun Taideyhdistys ry jakaa vuosittain apurahoja Turun alueella asuville ammattikuvataiteilijoille. Apurahoja voi hakea ajalla 15.3.-15.4.


Haettavana ovat Magnus ja Ellen Dahlströmin testamenttirahastosta 10 000 euroa sekä Helena Bruunin rahastosta 5 000 euroa. Taiteelliseen työskentelyyn suunnattujen apurahojen lisäksi Taideyhdistys jakaa 1 000 euron matka-apurahoja 5 kappaletta sekä 500 euron kuukausirahoja 6 kappaletta kansainvälisiin taiteilijaresidensseihin lähteville taiteilijoille. Kuukausirahaa voi hakea kolmeksi tai kuudeksi kuukaudeksi.


Taiteilija voi hakea matka-apurahaa esittäessään teoksiaan tai esiintyessään koti- tai ulkomaisissa yksityis- tai ryhmänäyttelyissä, erilaisilla festivaaleilla tai muissa taidetapahtumissa. Matka-apurahaa voi käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin tai työryhmän matkoista, majoituksesta, taideteosten kuljetuskuluista tai vakuutuskuluista aiheutuneisiin kustannuksiin. Residenssiapuraha on tarkoitettu residenssimatkoista aiheutuneisiin matkakuluihin ja residenssin aiheuttamiin vuokrakuluihin.


Lisätietoja apurahojen hakemisesta löytyy museon verkkosivuilta osoitteessa: https://turuntaidemuseo.fi/apurahat


Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry on perustettu edistämään taiteen harrastusta, ymmärtämystä ja sen harjoittamista Varsinais-Suomen alueella sekä ylläpitämään taidekokoelmaa. Näistä toiminnoista on vastannut vuodesta 1904 Puolanpuistossa sijaitseva Turun taidemuseo, jonka veljekset Ernst ja Magnus Dahlström rakennuttivat ja lahjoittivat Turun kaupungille ylläpidettäväksi Taideyhdistyksen taidemuseotoiminnan käytössä.

--

bottom of page