top of page
1aaaa1.jpeg

Uudet klassikot -rahasto tukee nyt myös kuvataidetta


Viime syksynä toimintansa aloittanut valtion ja säätiöiden yhteinen rahasto keskittyi aluksi esittäviin taiteisiin. Tulevalla hakukierroksella tukea voivat saada myös kuvataiteen yhteisöt.


Uudet klassikot -rahaston historian ensimmäinen haku järjestettiin syyskuussa 2022. Hakukelpoisia olivat niin sanotut vapaalla kentällä toimivat esittävän taiteen yhteisöt, kuten teatterit, tanssiryhmät ja orkesterit. Hakijoilta edellytettiin yhteistyötä vähintään yhden valtionosuuden piirissä olevan esittävän taiteen toimijan, museon tai kansallisen taidelaitoksen kanssa.

Syyskuussa 2023 järjestettävä uusi hakukierros avaa tukimuodon myös kuvataiteen alalla toimiville yhteisöille, jotka myyvät teoksia yleisölle, kuten gallerioille ja taidelainaamoille.

”Tuen suuntaaminen muillekin kuin esittävän taiteen aloille on alusta asti kuulunut Uudet klassikot -rahaston tavoitteisiin. Pidämme tukea investointina, jonka tulisi vahvistaa kuvataiteiden alalla toimivien yhteisöjen rahoituspohjaa pitkällä aikavälillä. Tulemme myös seuraamaan, miten tässä tavoitteessa onnistutaan”, sanoo Alfred Kordelinin säätiön toimitusjohtaja Erik Båsk.

Uudet klassikot -rahaston myöntämän tuen erityspiirteisiin kuuluu, että merkittävä osa lopullisesta tukisummasta on sidottu yleisöltä saatavaan rahamääräiseen vastikkeeseen. Esittävissä taiteissa tuki määräytyy pääsylipputulojen, kuvataiteessa teosmyynnin perusteella.

Yksi hakemusten arvioinnissa sovellettavista kriteereistä on se, että yhteistyön ehdot ovat kaikkien siihen osallistuvien kannalta kohtuulliset. Esimerkiksi gallerian on hakemuksessaan osoitettava, millä tavoin mahdollinen tuki hyödyttää sen edustamia taiteilijoita.

Uudet klassikot – Nya klassiker on rahasto, joka tukee taidealalla asemansa jo vakiinnuttaneiden toimijoiden työskentelyn ja kasvun edellytyksiä. Sen tarkoituksena on parantaa taiteen asemaa sekä ylläpitää sen merkityksellisyyttä yhteiskunnassa sekä kannustaa kasvattamaan teosten ja tuotantojen elinkaarta ja yleisömääriä.

Rahaston ovat perustaneet yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja neljä säätiötä: Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Alfred Kordelinin säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

--

bottom of page