top of page
1aaaa1.jpeg

Valokuvakeskus Nykyajassa avautuu Vanessa Rikin kantaa ottava 'Ympäristö ei tunne rajoja' -näyttely


Ympäristö ei tunne rajoja - The Environment Knows No Border -näyttely koostuu kriisialueilta Libanonista, Jordaniasta, Kreikasta, Turkista ja Syyriasta kootuista valokuvista ja tarinoista. Näyttely on esillä Tampereella Valokuvakeskus Nykyajassa 18.3.–17.4.


Näyttely koostuu Crisis and Environment- projektin journalistien ja rauhanjärjestö PAXin koostamista tarinoista, valokuvista ja videoista. Kenttämatkoilla on haastateltu paikallisia ihmisiä, pakolaisia, paikallisviranomaisia sekä kansainvälisiä järjestöjä ja asiantuntijoita.


Vanessa Riki

Crisis and Environment projekti on vuonna 2017 liikkeelle lähtenyt journalistinen projekti. Projektin liikkeellepanija on valokuvaaja / journalisti Vanessa Riki.


”Olin Jordaniassa töissä Syyrian sodan alkaessa ja olen seurannut Syyrian konfliktia siitä lähtien. Huomasin, että ympäristö ei ole ollut otsikoissa siinä mittakaavassa kuin sen pitäisi olla. Ymmärrän, että hyvä ympäristö on perusedellytys sille, että me ihmiset selviydymme ja elämme tervettä, vaurasta elämää. Se tulee ottaa huomioon jokaisessa yksittäisessä päätöksessä, suunnitelmassa ja toiminnassa, jonka teemme nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristö tulee pitää mielessä kriisinhallinnassa ja varautumisessa, humanitaarisessa työssä sekä sietokyvyn rakentamisessa ja kaikissa tulevaisuuden suunnitelmissa. Tästä syystä aloitin tämän projektin tämän upean tiimin kanssa."


Näyttelyn toteuttajia yhdistää kiinnostus ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksiin. Kaikki ovat myös aiemmin tehneet töitä näihin aiheisiin liittyen. Näyttelyn tavoitteena onkin herättää ajatuksia ja kysymyksiä siitä, miten kriisit vaikuttavat ympäristöön ja ihmisiin sekä miten ympäristö vaikuttaa kriiseihin.


Sodat aiheuttavat valtavia ympäristötuhoja

Sodat, konfliktit ja katastrofit vaikuttavat suoraan ihmisten elämään. Vähemmän huomiota saa usein se, että ne aiheuttavat myös valtavia ympäristötuhoja. Tässä näyttelyssä pohditaan kriisien vaikutusta ympäristöön, ja ympäristön vaikutusta kriiseihin, Syyrian sisällissodan kautta.


Syyrian sodan seurauksena yli 13 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan. Maan sisällä suurimmat ympäristövaikutukset ovat seurausta infrastruktuurin ja rakennusten tuhoutumisesta, veden-, jätteen- ja jätevedenkäsittelyjärjestelmien romahtamisesta, väliaikaisten öljynjalostamoiden toiminnasta sekä ammusten myrkyllisistä jäämistä. Maaperä ja vesistöt ovat paikoin saastuneet pahoin vuosikymmeniksi eteenpäin.


"Syyrian sota on vain yksi esimerkki niistä monista konflikteista ja katastrofeista, joissa ympäristö on yksi uhreista. Toivomme tämän näyttelyn lisäävän ymmärrystä siitä, kuinka laajalle ympäristön tuhoutumisen vaikutukset voivat kantaa", Vanessa Riki sanoo.


On tärkeä muistaa, että ihmiset ja ympäristö eivät ole toisistaan erotettavissa. Pitkällä aikavälillä ihmisten hyvinvointi on riippuvainen siitä, että ympäristömme voi hyvin. Näyttelyn valokuvat ja videot Vanessa Riki, Reza Adib, Aaref Watad, Issa Touma, Aboud Hamam ja Wim Zwijnenburg. Videon leikkaus Petri Krook. Tekstit Veera Vehkasalo, Vanessa Riki, Hanne-Mari Tarvonen ja Nina Jaatinen. Näyttely on esitetty ensimmäisen kerran Kulttuurikeskus Caisassa syksyllä 2021.

--

bottom of page