top of page
1669977545593902.jpeg

Valokuvakeskus Nykyajassa on esillä 22.5. asti Patrik Rastenbergerin ja Jenni Toivosen näyttelyt


Valokuvakeskus Nykyajassa on esillä 22.5. asti Patrik Rastenbergerin Murheen kääntöpiiri sekä Jenni Toivosen Hover over a pale blue -näyttelyt.


Patrik Rastenbergerin teossarja Murheen kääntöpiiri sai alkunsa, kun hän löysi sukunsa kirjahyllystä Kaarlo Hildenin kirjoittaman kirjan ”Maapallon esihistorialliset ja nykyiset ihmisrodut”. Kirja on rotuopillinen tietokirja 1930-luvulta. Se oli oman aikansa tieteellistä valtavirtaa, ja sen kirjoittaja oli maantieteen professorina kirjan julkaisun aikaan. Kirjan selaaminen tuotti Rastenbergerille oivalluksen; miten eroa meidän ja muiden välillä on aikoinaan luotu asenteellista kuvitusta ja pseudotiedettä käyttäen.

"Etnografisten kuvien tarkoituksena on ollut osoittaa ihmisten ja kulttuurien eroja. Sarjassani olen kääntänyt alkuperäisen ajatuksen ylösalaisin korostaakseni yhteisiä piirteitä erojen sijaan."

Eurooppalaisiin valtioihin iskostunut rakenteellinen rasismi on vuosisatoja jatkuneen kolonialistisen politiikan ja koulutuksen seurausta. Rakenteellinen rasismi tarkoittaa rasismia yhteiskunnallisena ongelmana, joka näkyy esimerkiksi syrjintänä koulutuksessa, työelämässä tai asuntomarkkinoilla. Se estää ihonvärin tai jonkun muun valtaväestöstä poikkeavan ominaisuuden takia tietyiltä ihmisryhmiltä yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumisen.

Murheen kääntöpiiri on yritys ymmärtää sitä, miten rakenteellista rasismia on rakennettu osana länsimaisen sivistyksen historiaa myös Suomessa. Teossarjassaan Rastenberger yhdistää Hildenin kirjan vanhoja etnografisia valokuvia, omia kuviaan sekä sukunsa arkistomateriaalia käyttäen erilaisia tekniikoita.


Näyttely on tutkimusmatka etnografisen valokuvan ja rasististen rotuoppien tunkkaiseen maailmaan. Se näyttää, miten antropologiaa ja etnografista valokuvaa on 1900-luvulla käytetty luomaan syrjivää maailmanjärjestystä politiikan ja hallinnon välineenä. Vanhojen valokuvien yhdistäminen uusiin, antaa mahdollisuuden luoda uusia narratiiveja historian ja nykypäivän välille, ja katsoa kuvia uudesta näkökulmasta.

Patrik Rastenberger (s. 1964) on helsinkiläinen valokuvataiteilija ja dokumentaristi. Opiskeltuaan antropologiaa ja filosofiaa Helsingin Yliopistossa, hänen teemansa ovat liittyneet ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen sekä kulttuuriseen tapaan hahmottaa maailmaa.

**


Still-kuva videosta Hover over a pale blue, Jenni Toivonen.

Jenni Toivosen videoteos Hover over a pale blue (2023) on visuaalinen runo, joka kuvastaa melankolisen kaipuun tilaa. Välimatka kahden ihmisen välillä heijastuu välimatkassa vuoren ja katsojan välillä kuvastaen elämän väliaikaisuutta. Teos kertoo elämän ja kuoleman kiertokulusta ja visualisoi rakkauden ja menetyksen sekä eroamisen ja jälleennäkemisen kokemuksia.


"Työni käsittelevät elämän yhteenkytkeytyneisyyttä, ekologiaa, identiteettiä ja ajan kulua. Tutkin teemoja usein ihmiskehon ja luonnollisen ympäristön materiaalisuuksien kautta."

Videon lisäksi näyttelyssä on esillä meren pohjaa abstraktoiva kuvainstallaatio, joka linkittyy videon merelliseen teemaan ja samalla luo videon kuvaamalle ajan virtaavuudelle vastapainoksi pysähtyneen hetken.


Valtaosa teoksesta on kuvattu kaitafilmille, joka korostaa videon nostalgista estetiikkaa ja viittaa menneeseen aikaan. Toivonen kutsuu teosta visuaaliseksi runoksi, sillä se yhdistää päiväkirjamaisen, portugaliksi lausutun tekstin maalailevaan ja poeettiseen kuvamateriaaliin. Teoksessa kuva ja teksti täydentävät toisiaan ja luovat yhdessä tunnustuksellisen, muistoa kuvastavan kerronnallisen kokonaisuuden.


Jenni Toivonen (s.1993) on tamperelaissyntyinen valokuvataiteilija. Hänen teoksensa käsittelevät ekologiaa, identiteettiä ja muistia, joita hän tutkii usein ihmiskehon sekä ympäristön materiaalisuuksien kautta. Toivonen työskentelee monimediaisesti valokuvan, liikkuvan kuvan, äänen, tekstin sekä performanssin parissa. Toivonen on valmistunut Taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston valokuvataiteen maisteriohjelmasta. Hänen töitään on ollut nähtävillä soolo- ja ryhmänäyttelyissä sekä Suomessa että ympäri Eurooppaa.


Valokuvakeskus Nykyaika, Kauppakatu 14, Tampere.

--

bottom of page